Suomen Maattomien Ystävät

Associação de Sem Terra da Finlândia

Maattomien maatyöläisten oikeuksien puolesta toimiva yhdistys. Föreningen för rättigheter av jordlösa lantarbetare.

País: Finlândia
Região: Helsinki

[email protected]