O grave momento que o país está vivendo! Stedile fala sobre o coronavírus